Heide

De heuveltjes van ericamatten


Bij elke heidemat die bij ons over de toonbank gaat, denk ik aan mijn allereerste vriendinnetje. Ze woonde vlakbij een uitgestrekt heidelandschap, waar we samen onvergetelijke momenten hebben beleefd. We picknickten en rollebolden tussen de dwergstruiken. Het was een fantastische tijd! Het ruwe, lichtjes prikkende gevoel van de matten en de geur van de gedroogde dopheide nemen mij telkens terug mee naar één van die warme zomeravonden.

Hoe worden heidematten gemaakt?


Heidematten worden gemaakt door allemaal bosjes dopheide samen te binden en te weven tussen fijne gegalvaniseerde ijzerdraad. Dopheide wordt ook wel ericaplant genoemd, vandaar de term ericamatten. Dopheide komt vooral voor in België, Nederland, Groot-Brittannië, Ierland en grote delen van de kuststreek in West-Europa. De origine maakt vooral een onderscheid in de kwaliteit.

Wat zijn de verschillen tussen Europese en Oosterse heidematten?


We bieden heidematten aan met een beperkte dikte van 1cm en 2cm. Deze hebben een Oosterse oorsprong en zijn perfect geschikt als tijdelijke decoratiemat. Ze gaan afhankelijk van de versie tot 5 of 10 jaar mee. De matten van Europese kwaliteit hebben een dikte van 3 à 4 cm en een levensduur van 15 tot 25 jaar en zijn prima om een langdurige zichtdichte afsluiting te creëren. De dikte van de mat geeft een goed beeld van het aantal dopheide dat gebruikt is in de productie en geeft ook aan hoe zichtdicht de matten zijn. De Europese matten zijn nagenoeg 100% zichtdicht.

Waarvoor worden heidematten gebruikt?


Decoratiematten zoals de heidemat worden het vaakst gebruikt om privacy te creëren. Gek hé, dat dwergstruiken zo toch dienst kunnen doen om in de hoogte het zicht te belemmeren? Ze worden in de meeste toepassingen gemonteerd aan een draadafsluiting zoals een tennis- of bekaertdraad. Ik vind het gemakkelijkst om ze te bevestigen met binddraadjes en een bindapparaatje. Een alternatieve bevestiging kan met spanbandjes of stukjes ijzerdraad.